Collector Banks vinst minskar

12 maj, 2020 av

Collector Bank, som ger ut både lån och kreditkort, rapporterade ett svagt första kvartal. Detta skall dock inte bero på Covid-19 enligt banken själva.

Collector Bank är, i kreditkortsvärlden, främst kända för sina kreditkort Collector Easyliving samt Easycard. Korten har under en lång period varit populära och är så än idag. Framför allt deras kort Collector Easyliving fortsätter att vara ett omtyckt resekort.

Men, med detta sagt så är Collector Bank mycket mer än bara kreditkort. De ger även ut lån, sparande och försäkringar. Tyvärr så verkar det nu som att Collector Bank får en svag start på året men som de själva påstår inte skall bero på Corona viruset.

De totala intäkterna för första kvartalet var 492 miljoner kronor jämfört med föregående års 508 miljoner. Vidare så låg provisionsnettot på -70 miljoner kronor (föregående år låg det på -64).

”Collector levererar ett stabilt underliggande första kvartal. Vi har genomfört vår nyemission och därmed stärkt kapitalbasen. I början av året såg vi en fortsatt god efterfrågan inom samtliga produktområden och vi fortsatte vårt arbete med fokus på att förbättra den riskjusterade avkastningen”, skriver Collector Banks VD Martin Nossman i kvartalsrapporten.

Som vi nämnde så säger Collector Bank att den sjunkande vinsten samt ökande kreditförlusten inte beror på Covid-19. Om detta stämmer eller ej är svårt att säga. Men, i och med att resandet är på en historiskt låg nivå för tillfället så går det också spekulera i att antalet ansökningar om deras resekort har minskat drastiskt. Huruvida detta kan stämma eller ej framgår alltså inte i kvartalsrapporten.

”Under slutet av kvartalet präglades marknaden än mer av effekterna av Covid-19. Collector har däremot ännu inte upplevt några väsentliga negativa konsekvenser men vi följer utvecklingen noggrant”, skrev Martin Nossman vidare i rapporten.

Rapporten för det andra kvartalet kommer att vara intressant och något vi kommer att rapportera om här på sajten. Den kommer förhoppningsvis tydligare visa på om Covid-19 och det minskade resandet också har minskat intresset för Collector’s kreditkort eller ej.