OKQ8 Visa

* Den effektiva räntan är baserad på en årsränta på 15,57% och 30 000 kr i utnyttjad kredit som betalas över 12 månader (med E-faktura)

Vad vi tycker om OKQ8 Visa

OKQ8 Visa är ett bensinkort och bonuskort i ett som kommer med ett stort antal förmåner och då specifikt för dig som är en regelbunden kund på OKQ8.

Kreditkortet från OKQ8 är idag ett av de bättre bensinkorten på marknaden tack vare deras bonusprogram (cashback). Man får alltså pengar tillbaka på alla köp och tankningar som görs med kortet förutom då man handlar hos konkurrerande bensinkedjor.

Fördelar med kreditkortet

Det mest attraktiva med att äga detta kort är bonusen som ges ut i form av cashback. Att kunna handla och få pengar tillbaka på sina inköp gör att man i det långa loppet kan spara en hel del pengar.

Kortet har inte heller någon årsavgift vilket gör det helt gratis att äga. Kreditgränsen ligger på 100 000 kr och två betalningsfria månader ges per kalenderår och det är även möjligt att betala sina räkningar med kreditkortet genom tjänsten Betalo.

Cashback

Även om OKQ8 själva väljer att kalla sitt lojalitetsprogram för ett bonusprogram är det egentligen ett cashback program. Cashback ges på alla inköp som görs med kortet förutom för köp på konkurrerande bensinstationer.

Cashbacken betalas ut en gång per kvartal och kommer då som en bonuscheck. Checken kan sedan växlas in mot kontanter på bemannade OKQ8 stationer eller användas vid inköp. Mest värde fås ut då man använder checken för att betala varor hos OKQ8.

I dagsläget ser cashbacken ut som följande:

  • 0,6 % cashback vid växling till varor och produkter hos OKQ8
  • 0,3% cashback vid växling till kontanter på bemannade stationer

Handlar du exempelvis för 15 000 kr per månad får du 1080 kr per år i cashback då du växlar in checken till produkter.

Kompletterande reseförsäkring

Även om detta kort inte marknadsför sig självt som ett typiskt resekort ingår en kompletterande reseförsäkring. Det gäller då att man betalar minst 75% av resans värde med kortet och försäkringen gäller då för hela familjen.

Reseförsäkringen täcker följande:

  • Bagageförsening – Max 7 000 kr per kort
  • Försening av allmänt färdmedel – Max 6500 kr per kort
  • Självriskskydd för hem/villaförsäkring – Som högst 10 000 kr
  • Självriskskydd personbilsförsäkring – Som högst 10 000 kr
  • Medicinsk invaliditet – Upp till 1 000 000 kr
  • Dödsfall – Upp till 100 000 kr

Sparränta

OKQ8 Visa erbjuder även en sparränta på kortet. Det gäller då att man sätter in pengar på kortet först och sedan gör köpen på kortet med de insatta pengarna. Sparräntan ligger på 0,75% upp till 150 000 kronor. Detta är en väldigt hög sparränta, speciellt sett till den sparränta många storbanker erbjuder idag.

Vid köp dras först och främst kostnaden från det insatta beloppet och sedan från krediten då det insatta beloppet är slut.

Nackdelar

Det enda som man egentligen kan klaga på är de avgifter OKQ8 Visa har. Dels har kreditkortet ett valutapåslag på 2% och en uttagsavgift på 3%. Så även om kortet har en kompletterande reseförsäkring är det inte ett kreditkort vi kan rekommendera att använda som resekort.

Det är då bättre att använda sig av ett kort som exempelvis Collector Easyliving. Detta kort är mer anpassat att använda som resekort och saknar valutapåslag.