Shell Mastercard

* Den effektiva räntan är baserad på en kredit om 10 000 kr som betalas under 12 månader med en rörlig ränta på 18,40%. Pappersfaktura har i detta exempel använts vilket resulterar i en effektiv ränta om 24,56%.

Vad vi tycker om Shell Mastercard

Shell Mastercard är ett av de bättre bensinkorten på marknaden idag med sina många fördelar. Dels är kortet gratis men kommer även med en bra rabattnivå på bensin och kortet ger bonuspoäng för alla köp.

Cashback

All bonus som tjänas in på de köp som görs med bensinkortet från Shell betalas ut i kontanter. Detta kallas cashback och man får 0,5% cashback vilket gäller för alla inköp förutom de som sker hos konkurrerande bensinstationer.

Drivmedelsrabatt med Shell Mastercard

Allt tankande som sker på någon av Shell’s alla bensinstationer ger 15 öre rabatt per tankad liter. Detta motsvarar cirka 1% i cashback och minskar dina drivmedelskostnader rejält i det långa loppet. Se därför till att enbart tanka på Shell’s bensinstationer med deras bensinkort för att utnyttja rabatten till fullo.

Ansök nu och få dubbel drivmedelsrabatt i 3 månader som ny kund!

Försäkringar

Shell Mastercard kommer med två försäkringar som ingår utan extra kostnad. Det är en Tanka-fel försäkring och en kompletterande reseförsäkring.

Tanka-fel försäkringen gäller då man tankat på en av Shell’s bensinstationer under förutsättningen att man tankat minst 20 liter. Försäkringen täcker eventuella utgifter för sanering av bränslesystem och bränslefilter då man tankat fel typ av bränsle.

Självriskskydd för bärgning ingår också i Tanka-fel försäkringen och täcker självrisken upp till 2000 kr.

För att reseförsäkringen skall gälla måste minst 75% av resans värde betalas med Shell Mastercard. I reseförsäkringen ingår bland annat avbeställningsskydd, försening av allmänt färdmedel och självriskskydd.

Koppla ditt Shell Mastercard till appen Skipp

Shell Mastercard ges ut i samarbete med Ikano Bank som har en egenutvecklad app kallad Skipp. Appen ger tillgång till flera funktioner som gör det lättare för dig att hålla koll på ditt saldo, transaktioner och aktuella månadsrabatter. Appen är gratis att ladda ned och helt säker att använda.

Betala dina räkningar genom Betalo

Betalo är en tjänst som gör det möjligt att betala sina räkningar med sitt Shell Mastercard. Det görs genom att man laddar ned deras app och sedan skapar ett konto.

Appen i sig är gratis att ladda ned men det är däremot inte gratis att betala sina räkningar genom Betalo. Dem tar en serviceavgift på 1,9% av fakturabeloppet så håll detta i åtanke. Även om Betalo inte är för alla är det ett bra verktyg att ha tillgång till då det verkligen krisar och man behöver betala en eller flera av sina räkningar på bensinkortets kredit.

Nackdelar

Även om kortet saknar en årsavgift så dras det dessvärre med både uttagsavgift och valutaväxlingspåslag.

  • Uttagsavgift på 3% men som minst 35 kr.
  • Valutapåslag på 2%.

Detta är dock något som är återkommande för bensinkort och att idag hitta ett bensinkort utan uttagsavgift och valutapåslag är omöjligt. Överlag kommer dock bensinkortet från Shell med många fler fördelar än nackdelar och är ett riktigt bra tankkort, speciellt om man värderar cashback och drivmedelsrabatt högt.