Doconomy utvecklar klimatsmart banktjänst

8 april, 2019 av

Det nystartade företaget Doconomy som har flera branschveteraner från Ålandsbanken med sig utvecklar nu en ny banktjänst. Planen är att släppa en app med tillhörande kreditkort som skall verka för att minska varje individs klimatpåverkan.

DO som den nya banktjänsten skall heta prioriterar klimatet över allt. Produkten är en app med ett tillhörande kreditkort där användaren i appen skall kunna följa sin klimatpåverkan som görs av de köp man genomför. Det ska även erbjudas så kallade klimatkompenserande fonder där man som användare kommer kunna använda en form av bonuspoäng för att klimatkompensera sina köp.

Med den konstanta ökningen i konsumtion och reor som Black Friday som uppmärksammats vill Doconomy faktiskt minska konsumtionen. Dem känner helt enkelt att ett alldeles för stort fokus ligger på konstant konsumtion som fortsätter att påverka klimatet negativt.

Bonussystem med klimatfokus

För att minska konsumtionen och klimatpåverkan som konsumenters shopping beteende idag har, planerar Doconomy att införa ett unikt bonussystem för sitt kreditkort. Doconomy har valt ut ett antal olika handlare som dem ingått ett samarbete med. Handlar man sedan hos någon av de utvalda handlarna får man så kallade DO-krediter. Dessa krediter kan jämföras med bonuspoängen man får med exempelvis ett Bank Norwegian.

Poängen baseras på produktens klimatavtryck, det vill säga hur mycket produkten uppskattas påverka klimatet. Poängen eller krediterna man sedan vår kan man spara eller använda dem för att klimatkompensera. Exakt vad denna klimatkompensering innebär är i dagsläget oklart. Doconomy säger dock att poängen inte kommer att kunna användas för ytterligare konsumtion.

Lansering under 2020

I dagsläget är DO i utvecklingsfasen men appen med kreditkort är planerad att släppas under det första kvartalet redan nästa år. Ålandsbanken står med som minoritetsägare i bolaget och fungerar som bolagets underleverantör. Det finns även privata investerare i bolaget men som i dagsläget är och förblir anonyma.

Större klimatfokus i kreditkortsbranschen?

Inom kreditkortsbranschen ser vi sällan kortutgivare som öppet och aktivt lägger ett stort fokus på miljön. Om Doconomy lyckas lansera en bra produkt med ett attraktivt kreditkort kan detta bana väg för ytterligare nytänk. Klimatet är en ständigt het fråga i politiken och det skall bli intressant att se vad för avtryck Doconomy eventuellt kan göra med sin klimatsmarta banktjänst.