Ändringar för Preem Mastercard

2 september, 2019 av

Från och med den 1 september 2019 införs en månadsavgift på vissa kreditkort från Preem. Detta gäller de kort som ges ut i samarbete med en organisation så som Motormännen eller Aktiespararna.

De kreditkort (bensinkort) från Preem som idag ger 25 öre rabatt per liter på bemannade stationer och 10 öre rabatt på obemannade stationer kommer inte att få en månadsavgift. För de kort som har grundrabatt kommer samma villkor gälla förmånerna förblir desamma. Korten kommer fortsatt vara utan en årsavgift, ge bonus på alla köp, samt att det ingår en kompletterande reseförsäkring.

Månadsavgift införs på kort med förhöjd rabatt

Preem erbjuder utöver sitt ”vanliga” kreditkort ett så kallat samarbetskort. Detta bensinkort har en förhöjd rabatt som ger 40 öre rabatt per liter tankad. Dessa kort kan bland annat tecknas via Motormännen eller Aktiespararna och det är samarbetskorten som får en månadsavgift. Månadsavgiften kommer att ligga på 29 kr per månad vilket innebär en årsavgift på 348 kr per år.

Inte enbart negativa ändringar

Även om införandet av årsavgift på samarbetskorten svider för de som brukar dessa införs det även flera positiva förändringar. Först och främst så höjs rabatten från 40 öre till 45 och detta gäller oavsett om tankningen sker på en bemannad eller obemannad station. Det införs även en 20% rabatt på biltvätt, gasol, spolarvätska och motorolja.

Det är alltså inte bara negativa ändringar som sker. Den stora frågan är dock om de som idag använder samarbetskorten är villiga att gå från ett gratis kreditkort till en årsavgift på 348 kr för en förhöjd drivmedelsrabatt om 5 öre.

Det är viktigt att förstå att många som väljer att ansöka om ett kreditkort för bensin gör det för att kostnadsfritt kunna tanka billigare. Även om det införs rabatt på bland annat biltvätt och gasol så är det nästan alltid drivmedelsrabatten som är det viktigaste när det gäller bensinkort.

Stor kritik mot Preem

När Preem gick ut med nyheten att en avgift skulle införas på samarbetskorten fick dem motta stark kritik. Vi har sett konsumenter kritisera de nya ändringarna både här på bästakreditkortet.com och på andra plattformar. Det är viktigt att förstå att många som väljer att ansöka om ett kreditkort för bensin gör det för att kostnadsfritt kunna tanka billigare.

Med de införandet av årsavgift på samarbetskorten behöver man tanka extrema mängder varje år för att de skall gå jämt ut. Detta är inte aktuellt för dem flesta och inte heller hållbart. Det återstår att se om de bensinkort Preem ger ut i samarbete med andra organisationer faktiskt kommer kunna behålla sina konsumenter. Som det ser ut nu är införandet av den nya avgiften för hög gentemot de förmåner man får med ett samarbetskort.